ประกาศราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านห้วยน้ำ หมู่ 14 ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

133

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.14