ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างผิวทางลากยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านทุ่งฝูง หมู่ 4 ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

105

ซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง ม.4