ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบเทกระบะท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

119

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ