ประกาศเตือน!!! หมึกสายวงฟ้า เป็นหมึกที่มีพิษร้ายแรง

47

จากรายงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการแจ้งว่ามีผู้พบเห็นการขาย “หมึกสายวงฟ้า” หรือ “Blue ringed octopus” ในจังหวัดปทุมธานี จึงอยากประกาศเตือนประชาชนโดยทั่วกันว่า หมึกสายวงฟ้าเป็นหมึกที่มีพิษร้ายแรง โดยพิษจะส่งผลต่อระบบประสาทและเสียชีวิตได้ภายใน 2 ชั่วโมง

จึงอยากฝากเตือนให้ประชาชนระมัดระวังในการซื้อขาย และหากพบเห็นการขายหมึกชนิดนี้สามารถแจ้งได้ที่เบอร์โทร. 02-141-1333 หรือสายด่วน Green Call 1310