การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือหรือข้าราชการประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง

45

ฝากประชาสัมพันธ์จาก อบต.ร่องเคาะ เรื่องการรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือหรือข้าราชการประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง