รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

50
ประกาศจาก อบต. ร่องเคาะ เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดและเข้ามาสมัครได้ด้วยตนเองที่ องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ ตั้งแต่วันที่ 15 – 23 ธันวาคม 2563