เชิญเที่ยวชมและจับจ่ายซื้อของ พร้อมทั้งรับชมการแสดงฟอล์คซอง ณ ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ บ้านสบลืน

84

องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ เชิญชวนทุกท่านเที่ยวชมและจับจ่ายซื้อของ พร้อมทั้งรับชมการแสดงฟอล์คซอง เด่น ดับดาว ณ ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ บ้านสบลืน ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

อย่าลืม!! เรามีนัดกันทุกอาทิตย์เน้อเจ้า 😊