เชิญชวนเที่ยวชมและจับจ่ายซื้อของ ณ ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ บ้านสบลืน

4

องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ เชิญชวนทุกท่านเที่ยวชมและจับจ่ายซื้อของ รวมทั้งรับชมการแสดงของนักเรียนจาก รร.บ้านห้วยก้อด พร้อมกิจกรรมสอยดาว ณ ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ บ้านสบลืน ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

อย่าลืม!! เรามีนัดกันทุกอาทิตย์เน้อเจ้า 😊