การสร้างโรงเรือนไม้ไผ่ขนาดเล็กราคาประหยัดและปรับปรุงแปลงผักสำหรับคนพิการ

74

อบต.ร่องเคาะ สนับสนุนบุคลากร นำทีมโดย ทอง สมคิด รองนายก อบต.ร่องเคาะและนายประพจน์ บุญทับทิม เลขานายก ในการสร้างโรงเรือนไม้ไผ่ขนาดเล็กราคาประหยัดและปรับปรุงแปลงผักสำหรับคนพิการ ในวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2563 ณ ชมรมคนพิการสายใยรักตำบลร่องเคาะ โดยการสนับสนุนจากฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร สำนักงานพัฒนาวิทยาสาตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช)มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และเซ็นทรัลกรุ๊ปเครือข่ายสุขใจฟาร์ม