โรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัส RSV

21

กระทรวงสาธารณสุขแนะผู้ปกครองเฝ้าระวังและสังเกตอาการบุตรหลานอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี จากโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัส RSV