กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

62
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

12 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ จัดงานวันแม่แห่งชาติ เพื่อให้ลูกได้สำนึกถึงพระคุณของแม่และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ ณ ลานอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง โดยมี นายชัยรัตน์ ทองใบ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ เป็นประธานเปิดกิจกรรมงานวันแม่แม่ชาติ ประจำปี 2563 ในพิธีประธานได้เปิดกรวยดอกไม้และถวาย พานพุ่ม กล่าวอาศิรวาทราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากนั้นร่วมตักบาตรพระสงฆ์ 10 รูป และหลังจากเสร็จพิธีแล้ว เวลา 10.00 น. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ พนักงานส่วนตำบล ข้าราชการครู พนักงานจ้าง นักเรียน และจิตอาสาตำบลร่องเคาะ ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสา เก็บขยะ 2 ข้างทาง ถนนสาย วังเหนือ – ลำปาง ตลาดระยะทาง 9 กิโลเมตร เขตพื้นที่ตำบลร่องเคาะ

สำหรับปีนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 ว่า “รักเอยรักลูก แม่จึงปลูกคุณธรรมให้รักษา รดความรัก

พรวนความดีมีเมตตา ลูกเติบใหญ่แทนคุณค่าของแผ่นดิน”

…ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน…

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA