ประกาศรับสมัครอาสาสมัครนักบริบาลท้องถิ่น จำนวน 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา เงินเดือน 5,000 บาท ระหว่างวันที่ 7-11 ส.ค. 63 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ

231