วันที่ 6 เมษายน “วันจักรี”

32

วันที่ 6 เมษายน “วันจักรี” เป็นวันที่ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ที่ทรงปราบดาภิเษก….