คัดแยกขยะส่งขายเป็นเชื้อเพลิง

289

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 นายชัยรัตน์ ทองใบ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเจ้าหน้าที่ และประชาชน ร่วมทำกิจกรรมเก็บขยะที่คัดแยกแล้วในเขตพื้นที่ อบต.ร่องเคาะ ทั้ง 17 หมู่บ้านและนำส่งขายให้ SCG เป็นเชื้อเพลิง จำนวน 3,300 กิโลกรัม แบ่งเป็นขยะพลาสติกจำนวน 2,950 กิโลกรัม กล่องนม 150 กิโลกรัม และขยะอันตรายจำนวน 200 กิโลกรัม อีกทั้งยังเป็นการพบปะชี้แจง ตรวจติดตามกิจกรรมการส่งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือนของราษฎรตำบลร่องเคาะ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563