ตลาดสดประชารัฐตำบลร่องเคาะ

12

แจ้งประชาสัมพันธ์ตลาดสดประชารัฐตำบลร่องเคาะ มีสินค้ามากมายเพื่อบริการให้กับพี่น้องประชาชนตำบลร่องเคาะ มีทุกวันอาทิตย์ เริ่มตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป มีทุกวันอาทิตย์ ใครต้องการขายของก็มาติดต่อได้ ที่สำนักงานที่ทำการ อบต.ร่องเคาะ ในวัน และเวลาราชการ

ประชาสัมพันธ์ตลาดประชารัฐตำบลร่องเคาะ มีสินค้าต้องการขายบอก ต้องการซื้อสินค้า ไปตลาด พี่น้องบ้านเราต้องซื้อต้องใช้ในตำบลเพื่อสร้างความมั่นคงของบ้านเรา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างภูมิคุ้มกัน ให้รายได้อยู่ในตำบลนะพี่น้อง ต้องการเช่าห้อง เช่าแผงขายของ ติดต่อกองคลัง งานจัดเก็บรายได้ หรือติดต่อเจ้าหน้าวิเคราะห์นโยบายและแผน 062-4403416 เปิดรับลงชื่อเพื่อนัดทำสัญญาต่อไป ในวันและเวลาราชการ
ทีมข่าวคำราม ราชสีห์