โรงเรียนบ้านแม่สงร่วมจัดบูธนิทรรศการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

24

โรงเรียนบ้านแม่สง ร่วมจัดบูธนิทรรศการหลักสูตรบูรณาการลดเหล้าลดอุบัติเหตุและการจัดการขยะในโรงเรียนเพื่อต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลแม่ทะ ตำบลแม่ทะ จังหวัดลำปาง