กิจกรรมถนนสะอาด ปลอดฝุ่น

32

นายชัยรัตน์ ทองใบ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จัดกิจกรรมถนนสะอาด ปลอดฝุ่น โดยมีการประชาสัมพันธ์ตารางการปฏิบัติงานทุกวันพุธให้กับผู้นำชุมชนทราบแล้วทุกหมู่บ้าน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ จะได้จัดกิจกรรมรักษาความสะอาดในพื้นที่ โดยรถเครื่องจักรของ อบต. และขอประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนช่วยรดน้ำบริเวณหน้าบ้านตนเอง เพื่อมิให้เกิดฝุ่น รักษาสุขภาพอนามัยของทุกครัวเรือน ด้วยความห่วงใย จากองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ พวกเราจะช่วยกันให้ชุมชนน่าอยู่