ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณตลาดประชารัฐ บ้านสบลืน หมู่ที่ 7 ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19