ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ 100 ปี

144

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ นำโดยนายเกษม สุจริต รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ ให้การต้อนรับและพาคณะจากศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงที่มีอายุ 100 ปี จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายมูล ดวงมะยศ บ้านแม่สงใต้ หมู่ที่ 10 และนางผัด ใจคำ บ้านห้วยก้อด หมู่ที่ 2