กิจกรรมเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

123

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 นำโดย นายชัยรัตน์ ทองใบ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ รองนายกฯ ส.อบต. พนักงาน ข้าราชการครูหัวหน้าส่วนราชการในตำบลร่องเคาะ และหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมโครงการจิตอาสาทำดีเพื่อสังคม โดยจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง หมู่ที่ 9 เชื่อมหมู่ที่ 4 และกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ