กิจกรรมการถวายตนเป็นพุทธมามกะ การรณรงค์งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

296

วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ นำโดยนายชัยรัตน์ ทองใบ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ รองนายกฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ พนักงาน ข้าราชการครูและหัวหน้าส่วนราชการในตำบลร่องเคาะ ได้จัดโครงการวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 ณ วัดบ้านแม่ลืม ในงานได้จัดกิจกรรมการถวายตนเป็นพุทธมามกะ การรณรงค์งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันสำคัญของโลก การกล่าวสุนทรพจน์ของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ และการสรงน้ำพระธาตุ ซึ่งเป็นประเพณีท้องถิ่นประจำปี