รณรงค์ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง”

147

ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ผู้สูงอายุ เยาวชน ครู นักเรียน อบต.ร่องเคาะร่วมกันรณรงค์ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง” และเก็บขยะข้างถนนสายลำปาง-วังเหนือ ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านภายในตำบลหมู่บ้าน เพื่อเป็นการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้แนวทาง และร่วมดำเนินการตามโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป