ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.๘๕-๐๐๖ สายบ้านแม่ลืน-บ้านแม่สงเหนือ หมู่ที่ ๕,๖ ตำบลร่องเคาะ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๘๖๒ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

280

คลิกอ่านที่นี่