ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.๘๕-๐๐๙ สายบ้านสบลืน-บ้านร่องเคาะ หมู่ที่ ๗,๙ ตำบลร่องเคาะ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

196

คลิกอ่านที่นี่