ซื้อจัดซื้อวัสดุในการอบรม โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑ ถึง ๑๗ หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท (โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

839

คลิกอ่านที่นี่