จ้างก่อสร้างถังเก็บน้ำประปาหอถังสูง บ้านสบลืน หมู่ที่ ๗ ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

66

คลิกอ่านที่นี่