จ้างขุดลอกและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำฝายทุ่งห้วยกลาง บ้านแม่สงใต้ หมู่ ๑๐ ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

280

คลิกอ่านที่นี่