กิจกรรมแห่เทียนพรรษาและโครงการสร้างเครือข่ายคนงดเหล้า และ ลด ละ เลิก บุหรี่/ยาสูบ ประจำปี 2561

164

เข้าพรรษา_๑๘๐๘๐๘_0016 เข้าพรรษา_๑๘๐๘๐๘_0023 เข้าพรรษา_๑๘๐๘๐๘_0047 เข้าพรรษา_๑๘๐๘๐๘_0053 เข้าพรรษากล้องพี่แอม_๑๘๐๘๐๘_0001 เข้าพรรษากล้องพี่แอม_๑๘๐๘๐๘_0029 เข้าพรรษากล้องพี่แอม_๑๘๐๘๐๘_0050 เข้าพรรษากล้องพี่แอม_๑๘๐๘๐๘_0051 เข้าพรรษากล้องพี่แอม_๑๘๐๘๐๘_0055 เข้าพรรษากล้องพี่แอม_๑๘๐๘๐๘_0063 เข้าพรรษากล้องพี่แอม_๑๘๐๘๐๘_0064 เข้าพรรษากล้องพี่แอม_๑๘๐๘๐๘_0066 เข้าพรรษากล้องพี่แอม_๑๘๐๘๐๘_0072 เข้าพรรษากล้องพี่แอม_๑๘๐๘๐๘_0144 เข้าพรรษากล้องพี่แอม_๑๘๐๘๐๘_0161 เข้าพรรษากล้องพี่แอม_๑๘๐๘๐๘_0207 เข้าพรรษากล้องพี่แอม_๑๘๐๘๐๘_0208