วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561

222

วิ่งมาราธอน_๑๘๐๖๒๗_0009

วิ่งมาราธอน_๑๘๐๖๒๗_0014

วิ่งมาราธอน_๑๘๐๖๒๗_0027

วิ่งมาราธอน_๑๘๐๖๒๗_0035

วิ่งมาราธอน_๑๘๐๖๒๗_0090

วิ่งมาราธอน_๑๘๐๖๒๗_0117

วิ่งมาราธอน_๑๘๐๖๒๗_0126

วิ่งมาราธอน_๑๘๐๖๒๗_0131

วิ่งมาราธอน_๑๘๐๖๒๗_0134

วิ่งมาราธอน_๑๘๐๖๒๗_0135

วิ่งมาราธอน_๑๘๐๖๒๗_0136

วิ่งมาราธอน_๑๘๐๖๒๗_0137

วิ่งมาราธอน_๑๘๐๖๒๗_0144

วิ่งมาราธอน_๑๘๐๖๒๗_0146

วิ่งมาราธอน_๑๘๐๖๒๗_0147วันที่ 26 มิถุนายน 2561 นายสัมพันธ์ นนทสวัสดิ์ศรี นายอำเภอวังเหนือ ให้เกียรติเป็นประธานเปิด โครงการวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด ขององค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง โดยมีกิจกรรม การวิ่งมินิมาราทอน การแข่งขันทักษะวิชาการ การประกวดร้องเพลง และการกล่าวสุนทรพจน์