จ้างป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ตามนโยบายลำปางสะอาด(กิจกรรมร่วมแรง ร่วมใจ คัดแยกขยะอินทรีย์และขยะเปียกในครัวเรือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

555

คลิกอ่านที่นี่