รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ บ้านวังนิมิตร ม.17

355