ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ ตั้งอยู่เลขที่ 363 หมู่ที่ 9 ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 52140

โทรศัพท์: 054-834142-3

E-Mail : webmaster@rongkho.go.th