วันอาทิตย์, กันยายน 26, 2021

เชื่อมโยงประกาศจากระบบ e-GP

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประกาศ/ข่าวรับสมัคร

เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต

สาระน่ารู้

กฎหมายน่ารู้ มีทั้งหมด 365 ตอน ดาวน์โหลด QR-Code  รับฟังสื่อเสียงง่าย ๆ 

ประชาสัมพันธ์จากกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ข้อแนะนำการปฏิบัติภายในตลาดสด ตลาดนัด ลดเสี่ยง โควิด-19 ตลาดนัด เป็นแหล่งรวมตัวของพ่อค้า แม่ค้า และผู้ซื้อ เป็นแหล่งจำหน่ายสินค้า อาหารสด อาหารแห้งประเภทต่าง ๆ เช่น เนื้อสัตว์ดิบ ผักสด อาหารปรุงสุก เป็นต้น รวมทั้งเป็นพื้นที่สาธารณะที่มีคนจากหลากหลายพื้นที่มาใช้งานร่วมกัน จึงเป็นสถานที่หนึ่งที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ ดังนั้นควรมีมาตรการดูแลเพื่อลดและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค ดังนี้ คำแนะนำสำหรับเจ้าของตลาด ต้องดูแลสถานที่ให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ...

ข้อมูลข่าวสารการรับรู้สู่ชุมชน

คู่มือการปฏิงาน