วันอังคาร, กุมภาพันธ์ 20, 2018

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประกาศ/ข่าวรับสมัคร

สาระน่ารู้

องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะห่วงใยสุขภาพพี่น้องประชาชน

Asean Economic Community History AEC เป็นการพัฒนามาจากการเป็น สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Association of South East Asian Nations : ASEAN) ก่อตั้งขึ้นตามปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok Declaration) เมื่อ 8 สิงหาคม 2510 โดยมีประเทศผู้ก่อตั้งแรกเริ่ม 5 ประเทศ คือ...