วันอังคาร, พฤศจิกายน 24, 2020

ฤดูหนาวนี้ห่างไกลโรค(ภัย) จากกระกรวงสาธารณสุข อบต.ร่องเคาะให้ความสำคัญและเป็นห่วงเรื่องสุขภาพของท่านในช่วงฤดูหนาวนี้จึงอยากส่งต่อความห่วงใยผ่านข่าวประชาสัมพันธ์จากกรมควบคุมโรคในหัวข้อ “โรคและภัยสุขภาพที่ประชาชนควรนะวังในฤดูหนาว” ด้วยความห่วงใยจากใจชาวอบต.ร่องเคาะ

องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ เชิญชวนทุกท่านเที่ยวชมและจับจ่ายซื้อของ พร้อมทั้งรับชมการแสดงฟอล์คซอง เด่น ดับดาว ณ ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ บ้านสบลืน ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป อย่าลืม!! เรามีนัดกันทุกอาทิตย์เน้อเจ้า 😊

หนาวนี้!! องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ ร่วมกับชมรมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และเครือข่ายป่าชุมชน ต.ร่องเคาะ เชิญเที่ยวงาน มหกรรมดนตรี "หนาวนี้ที่ร่องเคาะ" ตั้งแต่วันที่ 1 – 6 ธันวาคม 2563 ณ ลานร้านค้าชุมชนตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ บ้านสบลืน ในที่นี่พบกับศิลปินชั้นนำและกิจกรรมน่าสนใจต่าง ๆ อาทิ ชกมวยไทย การแสดงสินค้านานาชนิด มหกรรมสินค้า OTOP และอื่น...

องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ เชิญชวนทุกท่านเที่ยวชมและจับจ่ายซื้อของ รวมทั้งรับชมการแสดงของนักเรียนจาก รร.บ้านห้วยก้อด พร้อมกิจกรรมสอยดาว ณ ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ บ้านสบลืน ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป อย่าลืม!! เรามีนัดกันทุกอาทิตย์เน้อเจ้า 

เชื่อมโยงประกาศจากระบบ e-GP

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประกาศ/ข่าวรับสมัคร

QR Code Line:กิจกรรม อบต.ร่องเคาะ

QrCodeLine

ข้อมูลข่าวสารการรับรู้สู่ชุมชน