วันจันทร์, สิงหาคม 10, 2020

องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ ขอเชิญชวนทุกท่านเที่ยวชมและ จับจ่ายซื้อของ ณ ตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ บ้านสบลืน ในวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563 นี้ เรามีกิจกรรมสอยดาวและการแสดง "เชิญนักร้องเสียงเพราะ เด่น ดับ ดาว" มาร้องเพลงเอาใจแม่ๆ พี่ ๆ น้องๆ และยังมีการจำหน่าย อาหารพื้นเมือง อาหารสด อาหารทะ อาหารแห้ง ผักสดๆจากสวน...

เชื่อมโยงประกาศจากระบบ e-GP

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง

QR Code Line:กิจกรรม อบต.ร่องเคาะ

QrCodeLine

ข้อมูลข่าวสารการรับรู้สู่ชุมชน