ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ตำแหน่งจพง.การเงินและบัญชี ,จพงจัดเก็บรายได้ เป็นพนักงานส่วนตำบล

หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2556, จำนวนคนดู : 551
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

ไฟล์แนบ

  • Microsoft Word File ประกาศ-รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ-การเงิน,จัดเก็บ.doc ดาว์นโหลดไฟล์ : ประกาศ-รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ-การเงิน,จัดเก็บ.doc

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ