:
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-834142-3

ชื่อ: ประกาศประชาสัมพันธ์ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565

วันที่ลงประกาศ: 4 ส.ค. 2565

รายละเอียด: ประกาศประชาสัมพันธ์ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 สรุปผลการจัดซื้อจัาง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565


file

result_41_2022_9_24_169251.pdf

result_41_2022_9_24_176514.pdf