:
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-834142-3

ชื่อ: ประกาศ ประชาสัมพันธ์ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

วันที่ลงประกาศ: 7 ส.ค. 2566

รายละเอียด:

ประกาศ ประชาสัมพันธ์ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2566


img

purchases_file_235.png

file

purchases_file_235_13_35_473.pdf