:
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-834142-3

ชื่อ: ประกาศ ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

วันที่ลงประกาศ: 7 มิ.ย. 2566

รายละเอียด:

ประกาศ ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566


img

purchases_file_205.png

file

purchases_file_205_51_20_331.pdf