:
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-834142-3

ชื่อ: ประกาศ ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566

วันที่ลงประกาศ: 6 ก.พ. 2566

รายละเอียด:

ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566


img

purchases_file_183.png

file

purchases_file_183_47_10_561.pdf

purchases_file_183_47_40_993.pdf