:
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-834142-3

ชื่อ: ประกาศ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2566

วันที่ลงประกาศ: 6 ก.ค. 2566

รายละเอียด:

ประกาศประชาสัมพันธ์ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบสขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2566

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบสขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2566


img

purchases_file_215.png

file

purchases_file_215_59_53_25.pdf

purchases_file_215_59_8_208.pdf