:
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-834142-3

ชื่อ: ประกาศ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสาระในสัญญาตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2566

วันที่ลงประกาศ: 7 เม.ย. 2566

รายละเอียด:

ประกาศ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสาระในสัญญาตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2566

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2566


img

purchases_file_187.png

file

purchases_file_187_59_16_62.pdf

purchases_file_187_59_56_345.pdf