:
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-834142-3

ชื่อ: ประกาศ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสาระตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2566

วันที่ลงประกาศ: 6 ก.พ. 2566

รายละเอียด:

ประกาศ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสาระสำคัญตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2566

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือน มกราคม 2566


img

purchases_file_182.png

file

purchases_file_182_43_14_2.pdf

purchases_file_182_44_3_589.pdf

purchases_file_182_44_3_597.pdf

purchases_file_182_44_3_605.pdf

purchases_file_182_44_3_612.pdf

purchases_file_182_44_3_620.pdf

purchases_file_182_44_3_628.pdf

purchases_file_182_44_3_637.pdf

purchases_file_182_44_3_646.pdf

purchases_file_182_44_3_656.pdf

purchases_file_182_44_3_665.pdf

purchases_file_182_44_3_678.pdf

purchases_file_182_44_3_685.pdf

purchases_file_182_44_3_691.pdf

purchases_file_182_44_3_697.pdf

purchases_file_182_44_3_704.pdf

purchases_file_182_44_3_711.pdf

purchases_file_182_44_3_717.pdf

purchases_file_182_44_3_728.pdf

purchases_file_182_44_3_735.pdf

purchases_file_182_44_3_742.pdf

purchases_file_182_44_3_749.pdf

purchases_file_182_44_3_756.pdf