:
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-834142-3

ชื่อ: ประกาศประชาสัมพันธ์ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2565

วันที่ลงประกาศ: 6 ม.ค. 2566

รายละเอียด:


img

purchases_file_170.png

file

purchases_file_170_13_39_720.pdf

purchases_file_170_17_48_980.pdf