:
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-834142-3

ชื่อ: ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2565

วันที่ลงประกาศ: 7 ก.ย. 2565

รายละเอียด: ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2565 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เดือน สิงหาคม 2565


file

subb_137_2022_9_24_853161.pdf

subb_137_2022_9_24_857924.pdf

img

subb_137_2022_9_24_862480.jpg