:
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-834142-3

ชื่อ: ประกาศผลผุู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 3 ปี 2566

วันที่ลงประกาศ: 17 ก.ค. 2566

รายละเอียด:

ประกาศผลผุู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 3 ปี 2566

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาส 3 ปี 2566


img

purchases_file_216.png

file

purchases_file_216_31_34_588.pdf

purchases_file_216_33_10_527.pdf