:
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-834142-3

ชื่อ: ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสร้างสระว่ายน้ำ ขนาดกว้าง 32.60 เมตร ยาว 43.31 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,411.91 ตารางเมตร โรงเรียนบ้านห้วยก้อด สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบยลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวั

วันที่ลงประกาศ: 26 ก.ค. 2566

รายละเอียด:

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสร้างสระว่ายน้ำ ขนาดกว้าง 32.60 เมตร ยาว 43.31 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,411.91 ตารางเมตร โรงเรียนบ้านห้วยก้อด สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบยลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


img

purchases_file_220.png

file

purchases_file_220_59_18_331.pdf