:
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-834142-3

ชื่อ: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านร่องเคาะ หมู่ ที่ 9 – บ้านแม่สงใต้ หมู่ที่ 10 ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ขนาดกว้าง 268 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,340 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ลงประกาศ: 5 ม.ค. 2564

รายละเอียด:


file

news_4_2022_9_24_272473.pdf