:
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-834142-3

ชื่อ: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านทุ่งฝูง หมู่ที่ 4 ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ลงประกาศ: 1 ก.พ. 2564

รายละเอียด:


file

news_3_2022_9_24_246618.pdf