:
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-834142-3

ชื่อ: ประกาศ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านร่องเคาะเชื่อมสายทางบ้านแม่ลืน ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

วันที่ลงประกาศ: 25 ก.ย. 2566

รายละเอียด:

ประกาศ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านร่องเคาะเชื่อมสายทางบ้านแม่ลืน ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง กว้าง 4.00 ยาว 900.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,600.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


img

purchases_file_242.png

file

purchases_file_242_38_59_423.pdf

purchases_file_242_39_21_74.pdf

purchases_file_242_39_49_114.pdf

purchases_file_242_40_16_535.pdf