:
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-834142-3

ชื่อ: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ ขนาดกว้าง 32.60 เมตร ยาว 43.31 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,411.91 ตารางเมตร โรงเรียนบ้านห้วยก้อด องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ลงประกาศ: 3 ก.ค. 2566

รายละเอียด:


img

purchases_file_212.png

file

purchases_file_212_47_6_463.pdf

purchases_file_212_48_41_340.pdf

purchases_file_212_56_40_881.pdf