:
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-834142-3

ชื่อ: ประกาศการกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่าย และหลักเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ลงประกาศ: 3 ต.ค. 2565

รายละเอียด:


file

purchases_file_145_35_19_600.pdf